Jouw rechten

Onze manier van zaken doen

Omdat wij geloven dat jouw rechten en plichten als klant niet zouden hoeven verschillen van een normale, fysieke winkel, hebben we besloten om onszelf te onderwerpen aan de regels van Stichting Webshop Keurmerk.

Dit betekent dat all rechten en plichten van jou als klant en van ons als bedrijf, stevig vastliggen en in overeenstemming zijn met de officiële regelgeving en best practices voor online winkelen.

Geen verassingen en geen addertjes onder het gras. Dat is hoe wij zaken doen.

Voor alle rechten en plichten verwijzen we je naar de Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk, welke tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in de context van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg CZ van de Sociaal-ecomische Raad en op 1 juni 2014 van kracht werden.

Over Stichting Webshop Keurmerk

In tegenstelling tot sommige andere keurmerken is Webshop Keurmerk onafhankelijk. Alle aangesloten webwinkels beogen de belangen van de consumenten zo goed mogelijk te behartigen.

Om de onafhankelijkheid te waarborgen is het beheer ondergebracht in de Stichting Webshop Keurmerk.De bij de Stichting Webshop Keurmerk aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en aan de Keurmerk-code. De Stichting Webshop Keurmerk stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten.

Per 1 juli 2012 is Stichting Webshop Keurmerk aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissie met een eigen Geschillencommissie Webshop, geheel onafhankelijk van de Stichting Webshop Keurmerk. De aansluiting heeft plaats gevonden in overleg met de Consumentenbond en de SGC. De aanmeldingen en eventuele klachten worden behandeld door juristen. Daarnaast worden winkels periodiek gecontroleerd.

Op 17 april 2008 heeft Webshop Keurmerk de keurmerkentoets van het Ministerie van Economische Zaken ondergaan. De toets is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie. In deze toets wordt gekeken of een keurmerk en de manier waarop het keurmerk wordt verleend, wel betrouwbaar is. De betrouwbaarheid wordt uitgedrukt met een rapportcijfer, op de schaal van 1 tot 10. Het Webshop Keurmerk heeft een 10 gekregen.